Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT TP Bến Tre

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos home Videos home

Tất cả videos
a(20-10)

Bình chọn Bình chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 5664
  Tổng lượt truy cập: 502053

Ngành Giáo dục xã hội chủ nghĩa ở Thị xã Bến Tre được hình thành và phát triển sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, từ cơ sở vật chất trường học và giáo viên được tiếp quản của chế độ cũ phần lớn ở nội thị và ở trung tâm các xã, chưa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
 
Ngành Giáo dục Thị xã Bến Tre (nay là Thành phố Bến Tre) đã không ngừng phát triển mở rộng đến tận xóm, ấp; giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến nay đã thu hút hầu hết trẻ trong độ tuổi đến trường.
Đến đầu năm học 2014-2015 ngành Giáo dục Thành phố Bến Tre có 7 trường trung học cơ sở, 13 trường tiểu học, 13 trường mầm non- mẫu giáo công lập và 7 trường mầm non- mẫu giáo ngoài công lập; có 23 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2); toàn ngành có hơn 1.300 cán bộ, giáo viên hầu hết đều đạt chuẩn và trên chuẩn sư phạm, hơn 22.000 học sinh các cấp học; đã hoàn thành công tác xóa mù chữ năm 1990, phổ cập giáo dục tiểu học năm 1994, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2000, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2003, phổ cập giáo dục trung học vào năm 2012 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2013.
 
Vào đầu năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua, năng động, lao động sáng tạo, thực hiện lời kêu gọi của Bác "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt", vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo trong năm học. 
 
Để phong trào thi đua trong toàn Ngành được đẩy mạnh, thực sự được phát huy và mang lại hiệu quả cao, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre sẽ tập trung tổ chức và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt nhiệm vụ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo Kết luận số 51-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng và nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu, thực hiện chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo tấm gương đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cuộc vận động "Dân chủ, kỉ cương, tình thương trách nhiệm", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng vi phạm qui chế chuyên môn, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác xây dựng Đảng trong các trường học.
Đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, ngoại ngữ, tin học góp phần nâng cao tỷ lệ trên chuẩn đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học; tăng tỷ lệ giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn nghề nghiệp; hiệu trưởng đạt chuẩn hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt", phong trào viết sáng kiến hoặc nghiên cứu khoa học ứng dụng, ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học, quản lý; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; sử dụng, khai thác triệt để các đồ dùng, thiết bị dạy học, cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập, các phòng học bộ môn, các phương tiện, thiết bị thí nghiệm hiện có; đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, thiết kế giáo án điện tử, thi giáo viên dạy giỏi.
 
Nâng cao hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức nhân cách, giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh; tăng cường phụ đạo học sinh yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi; đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phổ cập giáo dục trung học; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Đề án Kiên cố hóa trường; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn, đầu tư nâng cao chất lượng việc dạy và học 2 buổi/ngày. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục; các khoản thu ngoài ngân sách; thực hiện nghiêm túc quy định dạy thêm, học thêm; các chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh; đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng luật, tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng kịp thời và nhân rộng trong toàn Ngành.
 
Phát huy những thành quả đã đạt được trong các năm học qua, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành sẽ quyết tâm, đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Ngành; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội thành phố Bến Tre.

Thông báo Thông báo

Văn bản từ sở giáo dục

 Công văn số 1645/SGD&ĐT-TCCB ngày 19/9/2019 v/v kiểm tra, rà soát công tác cán bộ
 Công văn số 1647/SGD&ĐT-TCCB ngày 19/9/2019 v/v báo cáo danh sách đối tượng 3 chưa bồi dưỡng kiến thức QPAN
 Kế hoạch số 1638/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 18/9/2019 v/v tổ chức Hội thảo về Giáo dục Khởi nghiệp cấp trung học
 Công văn số 1630/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/9/2019 v/v tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (huyện Châu Thành)
 Công văn số 1629/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/9/2019 v/v tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (huyện Mỏ Cày Bắc)
 Công văn số 1628/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/9/2019 v/v tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (huyện Chợ Lách)
 Công văn số 1634/SGD&ĐT-TCCB ngày 18/9/2019 v/v cử công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên
 Công văn số 1626/SGD&ĐT-TTr ngày 18/9/2019 v/v triển khai quán triệt các văn bản Luật năm 2019 (kèm Tài liệu)
 Kế hoạch số 1623/SGD&ĐT-KH ngày 17/9/2019 v/v tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" ngành GD&ĐT giai đoạn 2019-2025
 Công văn số 1620/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 17/9/2019 v/v/ tổ chức tập huấn tài liệu giảng dạy Spark và Smart Time cho giáo viên tiếng Anh cấp Trung học

Liên kết Liên kết