Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phòng GDĐT TP Bến Tre

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Videos home Videos home

Tất cả videos
a(20-10)

Bỉnh chọn Bỉnh chọn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 189
  Tổng lượt truy cập: 1282849

Chi tiết tin

Ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018
15/09/2017

Năm học 2016-2017, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều thành quả quan trọng

Quy mô, mạng lưới trường lớp từ mầm non đến phổ thông tiếp tục được điều chỉnh phù hợp; đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì ổn định, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia đạt 99,06%. Công tác phổ cập giáo dục có bước chuyển biến tốt; học sinh lưu ban, bỏ học được kéo giảm; công tác xã hội hóa giáo dục có sự chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Cơ sở vật chất trường lớp có tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu gửi trẻ ở bậc mầm non và mở rộng dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học; một số ít giáo viên năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Công tác quản lý học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí bên ngoài nhà trường còn hạn chế, chưa đảm bảo an toàn. Tình hình dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường ở một số nơi chưa thực hiện đúng quy định.
Để đạt được mục tiêu giáo dục trong năm học thứ ba, “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nguyễn Hữu Phước vừa ký ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; định hướng cho thanh niên học sinh, sinh viên xây dựng các ý tưởng sáng kiến khởi nghiệp, làm giàu.
Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo đúng thực chất, đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh vào cuối năm. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bố trí đủ số lượng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp. 
Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học ngoại ngữ, chú trọng kỹ năng nghe, nói, đặc biệt là Tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng dạy học ngoại ngữ theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; chú trọng phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến; thực hiện công tác khảo thí ngoại ngữ đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng; từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm.
Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đổi mới phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực người học; duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; tăng cường phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trên cơ sở phát huy tinh thần tự học.
Song song đó, tổ chức rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên các cấp, chú trọng bố trí giáo viên mầm non theo biên chế được giao. Tổ chức thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020; tăng cường chất lượng giáo dục cơ bản, giáo dục chất lượng cao ở cấp phổ thông, củng cố năng lực trường Trung học phổ thông Chuyên Bến Tre.
Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tập trung việc sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; xây dựng và khai thác có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu số của ngành phục vụ nhu cầu tự học và đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học.
Định hướng giáo dục và đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, thí điểm áp dụng các mô hình, chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, giáo trình và phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá của các nước có nền giáo dục tiên tiến, theo các tiêu chuẩn quốc tế trong quá trình phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Tiếp tục rà soát quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao; phát triển trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Đối với các khu vực khó khăn cần có lộ trình sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý, trong đó chú ý đối với cấp học mầm non và tiểu học. Rà soát hệ thống trường lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư thay thế các công trình xuống cấp nặng để đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tăng cường tự chủ của các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
Đổi mới, công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp, nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công luận, đặc biệt là việc thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm, trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường trong việc để giáo viên dạy thêm không đúng quy định. Quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động thi cấp chứng chỉ và công tác tuyển dụng, sử dụng, thực hiện chế độ làm việc của đội ngũ nhà giáo. Giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị về thực hiện chế độ làm việc của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức quán triệt và hướng dẫn cụ thể từng nhiệm vụ để tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành thực hiện. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này tại địa phương mình. Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội đồng Giáo dục các cấp quan tâm tiếp tục hỗ trợ góp phần cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà phát triển.

Thông báo Thông báo

Văn bản phòng giáo dục Văn bản phòng giáo dục

CONG THANH VIEN CHUA CO BAI VIET

Tin từ sở giáo dục Tin từ sở giáo dục

Văn bản từ sở giáo dục

 CV số 119_KHTC v/v hướng dẫn rà soát xác định tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
 Kế hoạch Thực hiện công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2021
 CV số 111_VP v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021
 CV số 97_TH v/v đảm bảo thiết bị dạy học tối thiểu giảng dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT
 CV số 96_CTTT v/v cử giáo viên tham gia khóa đào tạo giáo viên sáng tạo khoa học năm 2021
 CV số 94_KT v/v tập huấn hướng dẫn kết nối đồng bộ CSDL từ vnEdu lên CSDL ngành giáo dục csdl.moet.gov.vn
 Kế hoạch khảo sát hoạt động giáo dục STEM, giáo dục khởi nghiệp trong trường THCS, THPT

Liên kết Liên kết